Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO – pippin.pl

 

I. Postanowienia ogólne

1.    Sklep internetowy pippin.pl działa pod adresem: http://www.pippin.pl (zwany dalej „Sklepem”) i jest prowadzony przez Marzenę Rudnicką, prowadzącą działalność gospodarczą FHU EMERA Marzena Rudnicka Wspólna 41, 05-600 Mirowice, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec pod numerem 6535, NIP: 527-223-39-62, REGON: 012238235 (zwany dalej „Sklepem”).

2.    Klientem Sklepu może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną (zwany dalej „Klientem”).

3.    Stronami umowy sprzedaży są Sklep i Klient.
    
4.    Sklep zajmuje się sprzedażą artykułów za pośrednictwem Internetu zgodnie z regulaminem, który określa zasady korzystania ze Sklepu i jest w każdym czasie dostępny nieodpłatnie dla Klienta na stronie internetowej www.pippin.pl, skąd Klient może pobrać jego treść i sporządzić wydruk.

5.    Informacja o towarach sprzedawanych przez Sklep, przedstawiana na stronie internetowej pippin.pl, dotyczy tylko sprzedaży za pośrednictwem Internetu. Strona internetowa pippin.pl zawiera informacje o towarach możliwych do zakupu, poprzez złożenie zamówienia za jej pośrednictwem, a także cennik towarów. Informacje te stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

6.    Informacje przedstawione na stronie pippin.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


7.    Proponowane na stronie pippin.pl ceny artykułów określone zostały w polskich złotych, zawierają podatek VAT, cła oraz inne składniki; ceny nie zawierają kosztów dostawy.

8.    Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zakresie cen towarów będących w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów lub usuwania towarów wycofanych ze sprzedaży oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian, przy czym zmiany te nie mają zastosowania do zamówień złożonych przez Klienta przed datą ich wprowadzenia.

 

II. Składanie i realizacja zamówień

1.    Zamówienia w Sklepie mogą składać wyłącznie osoby pełnoletnie, które założyły konto Klienta Sklepu lub dokonują zakupu jednorazowego.

2.    Dla założenia konta Klienta w Sklepie, konieczne jest zarejestrowanie się na stronie internetowej sklepu oraz zaakceptowanie regulaminu sklepu. Dane wymagane do rejestracji to imię i nazwisko Klienta, numer telefonu, adres e-mail oraz adres zamieszkania i ewentualnie adres wysyłki zamówienia, jeśli jest inny niż adres zamieszkania. Klient dokonując rejestracji ustala hasło, za którego pomocą będzie dokonywał logowania do swojego konta.
 
3.    Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. W celu złożenia zamówienia, Klient określa zamawiany towar, jego ilość, sposób dostawy, adres dostawy, wybrany sposób płatności.

4.    Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub niezgodnego z prawdą podania danych przez Klienta, potrzebnych do realizacji zamówienia.

5.    Przedmiotem zamówienia mogą być wyłącznie artykuły wymienione w obowiązującym w chwili składania zamówienia katalogu internetowym Sklepu.

6.    Minimalne wymagania techniczne, jakie należy spełnić w celu złożenia przez Klienta zamówienia w Sklepie, to: urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych oraz dokonywania na nich działań, podłączenie do Internetu i przeglądarki internetowej oraz posiadanie skrzynki poczty elektronicznej z aktywnym adresem e-mail.

7.    Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą zarejestrowanie zamówienia w Sklepie oraz zawierającą link do jego potwierdzenia. Klient przez kliknięcie linka potwierdza, że wszystkie dane dotyczące zamawianych artykułów oraz dane Klienta są poprawne, oraz, że wyraża wolę zawarcia ze Sklepem umowy sprzedaży.

8.    Do realizacji zamówień przez Sklep będą przyjmowane tylko zamówienia potwierdzone przez Klienta.

9.    Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w momencie:     

•    dla zamówień płatnych gotówką przy odbiorze - w momencie otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep,   

•    dla zamówień płatnych przelewem lub kartą Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, czy ePrzelewem - w momencie potwierdzenia otrzymania środków przez Sklep.

  • dla zamówień płatnych w systemie ratalnym - po potwierdzeniu zawarcia umowy przez pożyczkodawcę.

 

10.    W przypadku niedostępności zamówionego towaru lub jego części, objętych zamówieniem, Klient jest informowany nie później niż w terminie 30 dni o stanie zamówienia drogą elektroniczną na podany w zamówieniu adres e-mail lub telefonicznie na podany numer i może wówczas podjąć decyzję o sposobie jego dalszej realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

11.    Klient może wycofać zamówienie telefonicznie, dzwoniąc na numer +48 575105151, o ile przedmiot zamówienia nie został jeszcze wysłany przez Sklep. Zamówienie nie może zostać wycofane przez Klienta po wysłaniu towaru do Klienta. W przypadku, gdy Klient chce zrezygnować z zakupu towaru po jego wysłaniu przez Sklep, zastosowanie znajdują postanowienia regulaminu zawarte w rozdziale dotyczącym zwrotu towarów.

12.    W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia w trybie określonym powyżej, Sklep zwraca wpłacone przez Klienta należności na podane przez niego konto bankowe odpowiednio do zakresu rezygnacji.

13.    Po zrealizowaniu zamówienia, w momencie przekazania towaru przewoźnikowi, Klient otrzymuje drogą elektroniczną informację o wysłaniu towaru.

14.    Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Paragon wystawiany jest w chwili przekazywania towarów do wysyłki. Na życzenie możemy wystawić fakturę VAT.

15.    Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

16.    Składając zamówienie Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i bez zastrzeżeń dobrowolnie akceptuje wszystkie jego postanowienia.

 

III. Wysyłka towaru i koszty wysyłki

1.    W przypadku, jeśli towar jest dostępny w magazynie Sklepu szacunkowy termin realizacji zamówienia wynosi 24 godziny od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji do dnia wydania kurierowi. W pozostałych przypadkach termin ten wynosi szacunkowo od 3 do 30 dni w zależności od dostępności towaru u dostawców Sklepu. Terminy określone w zdaniach poprzedzających nie dotyczą towarów sprowadzanych na zamówienie. Czas realizacji zamówienia jest liczony w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) i nie obejmuje świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy oraz nie obejmuje czasu dostawy realizowanej przez firmę kurierską.

2.    Czas oczekiwania na przesyłkę to czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy wynoszący zazwyczaj 1-3 dni robocze dla przesyłek nadanych firmą kurierską.

3.    Strony mogą określić inny termin realizacji zamówienia.

4.    Koszty wysyłki są dostępne w zakładce Dostawa.

http://www.pippin.pl/pl/i/Dostawa/1

5.    W przypadku paczek ponad gabarytowych (waga gabarytowa >30 kg liczona wg wzoru przewoźnika) koszty wysyłki będą ustalane indywidualnie i Klient będzie o nich informowany drogą elektroniczną bądź telefonicznie przed nadaniem przesyłki. Klient zostanie poinformowany o zmianie kosztów wysyłki i jeżeli ich nie akceptuje, może zrezygnować z realizacji zamówienia.

6.    Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany kosztów wysyłki w związku z jej niestandardowym wymiarem lub kształtem, nie spełniającym wymogów firm kurierskich, w przypadku braku możliwości spakowania zamówionych produktów w jedną wymiarową paczkę lub w przypadku, gdy towar może ulec uszkodzeniu w transporcie i należy go zapakować osobno. Klient zostanie poinformowany o zmianie kosztów wysyłki i jeżeli ich nie akceptuje, może zrezygnować z realizacji zamówienia.

7.    W momencie odbioru towaru i w obecności kuriera zaleca się, by Klient sprawdził stan przesyłki i w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek widocznego uszkodzenia przesyłki, a także innych uszkodzeń, o ile są możliwe do wykrycia przy odbiorze sporządził w 2 egzemplarzach protokół reklamacyjny (protokół szkody), który powinien zostać podpisany przez osobę dostarczającą przesyłkę. Zalecamy niezwłoczne sprawdzenie zawartości paczek, również nie noszących śladów uszkodzeń na zewnątrz i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktu, prosimy o zgłoszenie tego faktu do sklepu w ciągu 2 dni od odebrania przesyłki.

8.    W wyjątkowych sytuacjach dostawa będzie realizowana transportem własnym Sklepu, a jej koszty będą naliczane przy składaniu zamówienia lub będą indywidualnie ustalane z Klientem

 

IV. Formy płatności

1.    W Sklepie dopuszczalne są następujące formy płatności:

•    za pobraniem - należność pobiera kurier, do kosztów przesyłki doliczany jest dodatkowo koszt obsługi pobrania,
•    przelewem bankowym na następujące konto Sklepu:

Nr rachunku 68 1240 6247 1111 0000 4978 5281
FHU EMERA Marzena Rudnicka
w tytule prosimy podać numer zamówienia,

•    ePrzelewem lub kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro - za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych,
•    na raty w systemie PayU.

2.    Zaliczka.

W przypadku mebli dostępnych na zamówienie oraz dostawy mebli za pobraniem wymagana jest zaliczka w wysokości 20% wartości zamówienia. O konieczności wpłaty zaliczki oraz o jej wysokości Klient zostanie poinformowany mailowo niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Do realizacji zamówienia Sklep przystępuje po zaksięgowaniu zaliczki.

 

V. Zwroty towarów

1.    Klient będący konsumentem (nabywa towar w celu nie związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą), ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od zawarcia umowy bez podania przyczyn. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie takiego oświadczenia przed jego upływem. Zwrot prosimy zgłosić na adres sklep@pippin.pl

2.    Przedmiot umowy, od której Klient odstąpił, należy odesłać niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, na adres magazynu wskazany przez sklep. Koszt przesyłki pokrywa Kupujący.

3.    Zwracany towar winien być zwrócony w oryginalnym opakowaniu, w stanie kompletnym, niezniszczony i nieużywany, choć Klient jest uprawniony np. do rozpakowania towaru i sprawdzenia (w zakresie zwykłego zarządu).

4.    Wysyłając towar należy – stosownie do jego właściwości – zapakować go w sposób zabezpieczający przed ewentualnymi uszkodzeniami w transporcie.

5.    Do zwracanego towaru należy dołączyć kopię dokumentu zakupu (paragon, faktura) oraz dokładne dane Klienta z adresem oraz numerem konta bankowego, na które ma być zwrócona pobrana wcześniej należność za przedmiot zamówienia. Prosimy o wypełnienie formularza zwrotu, który można pobrać tutaj.

6.    Zwrot należności nastąpi niezwłocznie na wskazane przez Klienta konto bankowe, nie później niż w terminie czternastu dni. Klient zostanie również poinformowany pisemnie o przyjęciu zwrotu towaru, co do którego złożono skuteczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

7.    Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

•    świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.),
•    dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
•    świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
•    świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
•    dostarczania prasy,
•    usług w zakresie gier hazardowych.

 

VI. Procedura reklamacyjna i gwarancja

1.    Wszystkie towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe. Część z nich jest objęta gwarancją producenta lub dystrybutora. W przypadku objęcia towaru gwarancją producenta do towaru może być dołączona karta gwarancyjna. Okres i warunki gwarancji dla tych towarów określa gwarant.

2.    Klient ma prawo skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji wobec gwaranta lub z tytułu niezgodności towaru z umową wobec Sklepu.

3.    Reklamacje na podstawie gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora (gwaranta) załatwiane są przez podmiot udzielający gwarancji. Sklep, dla usprawnienia procedury, może pośredniczyć w przesyłaniu zareklamowanego produktu do serwisu producenta, oraz po naprawie, z serwisu do Klienta.

4.    W przypadku przekazywania produktu powinien być on właściwie zapakowany, stosownie do jego właściwości, jeżeli to możliwe w oryginalne opakowanie, w sposób zabezpieczający przed ewentualnymi uszkodzeniami w transporcie.

5.    W przypadku niezgodności towaru z umową, Klientowi przysługuje reklamacja do Sklepu. Klient, będący konsumentem (osobą fizyczną, która nabywa towar w celu nie związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą), ma prawo do złożenia reklamacji przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi, o ile zawiadomi o tym Sklep w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdzono niezgodność towaru z umową. Przysługuje mu wówczas prawo żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana nie są możliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Klient, z przyczyn określonych w zdaniu poprzedzającym, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

6.    Względem Klientów nie będących konsumentami Sklep odpowiada z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.)

7.    Klient składa reklamację do Sklepu, wysyłając na adres sklep@pippin.pl zawiadomienie, zawierające:

•    opis towaru (nazwa, model, itp.),
•    numer i datę wystawienia paragonu (lub faktury VAT),
•    dane do kontaktu (imię i nazwisko, adres e-mail lub telefon),
•    dokładny opis stwierdzonej wady towaru.

8.    Sklep w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji ustosunkuje się do przedstawionego przez Klienta żądania.

9.    Sklep powinien mieć sposobność stwierdzenia, czy naprawa lub wymiana wadliwego towaru są możliwe i nie łączą się z nadmiernymi kosztami, co może wiązać się koniecznością przeprowadzenia oględzin towaru przez Sklep, dlatego Klient wraz ze złożeniem reklamacji powinien dostarczyć reklamowany towar do Sklepu wraz z danymi zawartymi w reklamacji, w sposób przez strony uzgodniony.  Powyższe nie uchybia uprawnieniom Klienta z tytułu nieodpłatnej naprawy lub wymiany towaru na nowy.

10.    Do reklamowanego produktu należy dołączyć kopię dowodu zakupu oraz kartę gwarancyjną, jeżeli produkt ją posiadał.

11.    W przypadku gdy reklamacja jest zasadna, towar zostanie naprawiony albo wymieniony na wolny od wad i ponownie dostarczony Klientowi na koszt Sklepu.

12.    W przypadku odstąpienia od umowy w przypadku niemożności naprawy lub wymiany towaru (na przykład z powodu wyczerpania asortymentu), Sklep zwróci Klientowi otrzymane od Klienta z tego tytułu należności, gotówką lub przelewem na wskazane przez niego konto, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

VII. Ochrona danych osobowych

1.    Administratorem danych osobowych jest Sklep prowadzony przez Marzenę Rudnicką, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą FHU EMERA Marzena Rudnicka w Mirowicach 05-600, przy ul. Wspólnej 41, wpisaną do ewidencji działalności  gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec pod numerem 6535, NIP: 527-223-39-62, REGON: 012238235

2.   Klient, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, zakładając konto w Sklepie oraz w procesie korzystania ze Sklepu, oświadcza, że są to jego dane i są one zgodne z prawdą. Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Sklep, w celach związanych z realizacją sprzedaży towarów, podanych przez niego danych osobowych. Możliwymi odbiorcami danych Klienta są:

- w przypadku korzystania przez Klienta z dostawy, wybrany przewoźnik lub pośrednik świadczący usługę na zlecenie Sklepu,

 - w przypadku korzystania z płatności elektronicznej lub płatności kartą płatniczą, wybrany podmiot obsługujący płatności w Sklepie.


3.    Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

4.    Dane Klienta Sklepu są gromadzone i przetwarzane z należytą starannością, w tym m.in. odpowiednio chronione przed dostępem osób nieupoważnionych. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Żądania w tym zakresie należy wysłać na piśmie na adres Sklepu ul. Wspólna 41, o5-600 Mirowice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@pippin.pl
5.    Klient zobowiązuje się do wykorzystywania posiadanego konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami etykiety korzystania z sieci Internet. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.


6. W ramach realizacji umowy Sklep może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta zaproszenie do wypełnienia ankiety służącej pozyskaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Wypełnienie ankiety ma charakter dobrowolny.

 

IX. Inne postanowienia

1.    Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem.

2.    Pytania techniczne, reklamacje a także pytania dotyczące oferowanych przez Sklep towarów należy kierować na adres sklep@pippin.pl.

3.    Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką paragonu lub wysłaniu na wskazany w zamówieniu adres e-mail faktury VAT.

4.    Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

5.    Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym konsumentem, jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, w pozostałych przypadkach właściwy sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu jedynie z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub z konieczności dostosowania jego treści do obowiązujących przepisów prawa. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w regulaminie w szczególności poprzez umieszczenie na stronie www.pippin.pl (w zakładce „Regulamin”) na okres minimum jednego miesiąca informacji o zmianach wraz ze wskazaniem daty zmian. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie 1 miesiąca od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu, chyba że Klient wyrazi wolę objęcia transakcji postanowieniami regulaminu w nowym brzmieniu. Zmiana regulaminu nie ogranicza praw nabytych przez Klienta przed datą wejścia w życie nowej treści regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl